رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله دوم واکسن روسی ۳۰ بهمن می‌رسد

محموله دوم واکسن روسی ۳۰ بهمن می‌رسد نائب رئیس انجمن داروسازان ایران: محموله دوم واکسن روسی ۳۰ بهمن و محموله سوم ۱۰ اسفند وارد کشور می‌شود. این محموله‌ها تا اواسط فروردین کامل می‌شود.

محموله دوم واکسن روسی ۳۰ بهمن می‌رسد

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران: محموله دوم واکسن روسی ۳۰ بهمن و محموله سوم ۱۰ اسفند وارد کشور می‌شود. این محموله‌ها تا اواسط فروردین کامل می‌شود.