رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: با صدای رسا می گویم؛ هر ساعتی که به تعهداتشان برگردند، ما هم به تعهداتمان عمل می کنی

روحانی: با صدای رسا می گویم؛ هر ساعتی که به تعهداتشان برگردند، ما هم به تعهداتمان عمل می کنیم رییس‌جمهور: جمهوری اسلامی ایران با صدای رسا اعلام می‌کند خواهان دوستی با کشورهایی است که اراده آنها دوستی با ایران است ‏جمهوری اسلامی ایران با صدای رسا اعلام می‌کند ۱+۵ هر ساعتی به تعهداتشان برگردند ما […]

روحانی: با صدای رسا می گویم؛ هر ساعتی که به تعهداتشان برگردند، ما هم به تعهداتمان عمل می کنیم

رییس‌جمهور:

جمهوری اسلامی ایران با صدای رسا اعلام می‌کند خواهان دوستی با کشورهایی است که اراده آنها دوستی با ایران است

‏جمهوری اسلامی ایران با صدای رسا اعلام می‌کند ۱+۵ هر ساعتی به تعهداتشان برگردند ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم