رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط محبوس در ایران

رئیسی: موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط محبوس در ایران رئیس قوه قضاییه در مذاکرات رسمی هیات‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد

رئیسی: موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط محبوس در ایران

رئیس قوه قضاییه در مذاکرات رسمی هیات‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد