رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترکیه/۱۵ سال زندان برای حمام با وان پر از شیر!

ترکیه/۱۵ سال زندان برای حمام با وان پر از شیر! متهمان در بازجویی خود عنوان کردند این کارشان صرفاً یک شوخی مجازی بوده اما این اقدام‌شان تاکنون منجر به بازجویی پلیس از تمامی کارگران (برای اطمینان از عدم انجام این کار از سوی آنها) و جریمه شدن کارخانه (به دلیل استفاده از شیرهای کارخانه در […]

ترکیه/۱۵ سال زندان برای حمام با وان پر از شیر!

متهمان در بازجویی خود عنوان کردند این کارشان صرفاً یک شوخی مجازی بوده اما این اقدام‌شان تاکنون منجر به بازجویی پلیس از تمامی کارگران (برای اطمینان از عدم انجام این کار از سوی آنها) و جریمه شدن کارخانه (به دلیل استفاده از شیرهای کارخانه در این اقدام) شده است/پارسینه