رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۲.۵ میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند

۲.۵ میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند وزیر مهاجرین افغانستان : در حال حاضر ٢.۵ میلیون مهاجر افغان در افغانستان در سه حالت داری کارت آمایش، پاسپورت و فاقد مدارک اقامتی در ایران زندگی می‌کنند./تسنیم

۲.۵ میلیون مهاجر افغان در ایران حضور دارند

وزیر مهاجرین افغانستان :

در حال حاضر ٢.۵ میلیون مهاجر افغان در افغانستان در سه حالت داری کارت آمایش، پاسپورت و فاقد مدارک اقامتی در ایران زندگی می‌کنند./تسنیم