رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تقدیر از تصمیم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی

تقدیر از تصمیم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی رئیس قوه قضاییه در دیدار با نخست وزیر عراق، با تقدیر از تصمیم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور، زمان بندی برای اجرای مصوبه پارلمان عراق را لازم دانست.

تقدیر از تصمیم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی

رئیس قوه قضاییه در دیدار با نخست وزیر عراق، با تقدیر از تصمیم عراق برای اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور، زمان بندی برای اجرای مصوبه پارلمان عراق را لازم دانست.