رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرونا تاکنون ۱۰۱ کودک در بیمارستان اکبر مشهد را قربانی کرده است

کرونا تاکنون ۱۰۱ کودک در بیمارستان اکبر مشهد را قربانی کرده است رئیس بخش ICU کرونای بیمارستان اکبر مشهد: آمار بستری کودکان از اسفند ماه سال گذشته تاکنون در بیمارستان اکبر که مرکز کرونایی استان است، ۱۱۷۹ کودک است که از بین کودکان بستری شده تا کنون ۱۰۱ نفر فوت کردند /ایسنا

کرونا تاکنون ۱۰۱ کودک در بیمارستان اکبر مشهد را قربانی کرده است

رئیس بخش ICU کرونای بیمارستان اکبر مشهد: آمار بستری کودکان از اسفند ماه سال گذشته تاکنون در بیمارستان اکبر که مرکز کرونایی استان است، ۱۱۷۹ کودک است که از بین کودکان بستری شده تا کنون ۱۰۱ نفر فوت کردند /ایسنا