رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرایط کرونایی خوزستان در حال بدتر شدن است

شرایط کرونایی خوزستان در حال بدتر شدن است سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان: روند شیوع کرونا در خوزستان خوب نیست و وضعیت شهرها به سرعت در حال تغییر است و شرایط روز به روز در حال بدتر شدن است./ عصرجنوب

شرایط کرونایی خوزستان در حال بدتر شدن است

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان: روند شیوع کرونا در خوزستان خوب نیست و وضعیت شهرها به سرعت در حال تغییر است و شرایط روز به روز در حال بدتر شدن است./ عصرجنوب