رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰

زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰ ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ۱۴۰۰

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای زمان نام‌نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.