رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن ماه واریز می شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن ماه واریز می شود. نوبخت: دولت مشکلی در تامین منابع مالی برای پرداخت‌های جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: عیدی کارمندان رسمی و غیر رسمی با حقوق بهمن ماه واریز می شود.

نوبخت: دولت مشکلی در تامین منابع مالی برای پرداخت‌های جاری و عمرانی ندارد و در تلاش است منابع بلوکه شده را به کشور برگرداند.