رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جان باختن ۵۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

جان باختن ۵۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران شناسایی شده از مرز یک و نیم میلیون نفر گذشت.

جان باختن ۵۸ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران شناسایی شده از مرز یک و نیم میلیون نفر گذشت.