رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استخدام ۱۱۶ آتش‌نشان زن و مرد برای سال ۱۴۰۰

‏استخدام ۱۱۶ آتش‌نشان زن و مرد برای سال ۱۴۰۰ داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ‎شهرداری تهران با بیان اینکه اطلاعیه استخدام نیروهای آتش‌نشانی از روز شنبه، ۲۵ بهمن، روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۶ زن و مرد ‎آتش‌نشان استخدام می‌شوند.

‏استخدام ۱۱۶ آتش‌نشان زن و مرد برای سال ۱۴۰۰

داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ‎شهرداری تهران با بیان اینکه اطلاعیه استخدام نیروهای آتش‌نشانی از روز شنبه، ۲۵ بهمن، روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۱۶ زن و مرد ‎آتش‌نشان استخدام می‌شوند.