رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اروپا بار دیگر ایران را به نقض برجام متهم کرد

اروپا بار دیگر ایران را به نقض برجام متهم کرد فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور بیانیه مشترکی، تولید اورانیوم فلزی در ایران را «مایه نگرانی» خواندند و بدون اشاره به نقض عهدهای مکرر خودشان، ایران را به نقش تعهدات برجامی متهم کردند.

اروپا بار دیگر ایران را به نقض برجام متهم کرد

فرانسه، آلمان و انگلیس با صدور بیانیه مشترکی، تولید اورانیوم فلزی در ایران را «مایه نگرانی» خواندند و بدون اشاره به نقض عهدهای مکرر خودشان، ایران را به نقش تعهدات برجامی متهم کردند.