رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش ظریف به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی

واکنش ظریف به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی حمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی در متهم کردن ایران به نقض توافق هسته‌ای: آیا شرکای ما در تروئیکای اروپایی بند۳۶ برجام و بسیاری از نامه‌های ایران را بر این اساس خوانده اند؟ با کدام منطق مسئولیت متوقف کردن اقدامات اصلاحی ایران […]

واکنش ظریف به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی

حمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در واکنش به بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی در متهم کردن ایران به نقض توافق هسته‌ای:

آیا شرکای ما در تروئیکای اروپایی بند۳۶ برجام و بسیاری از نامه‌های ایران را بر این اساس خوانده اند؟

با کدام منطق مسئولیت متوقف کردن اقدامات اصلاحی ایران پس از گذشت یک سال کامل از خروج آمریکا از برجام – و نقض آن – با ایران است؟

سه کشور اروپایی برای انجام وظایف خود چه کاری انجام داده است؟

فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز در بیانیه ای مشترک ایران را متهم کردند که با نقض تعهدات خود در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ روند دیپلماسی را به «مخاطره» انداخته است.