رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا انصارالله را از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌کند

آمریکا انصارالله را از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌کند وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از خروج قریب‌الوقوع نام انصارالله یمن از فهرست گروه‌های ترویستی خارجی از نظر آمریکا خبر داد.

آمریکا انصارالله را از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌کند

وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از خروج قریب‌الوقوع نام انصارالله یمن از فهرست گروه‌های ترویستی خارجی از نظر آمریکا خبر داد.