رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین محموله واکسن اسپوتنیک وی به تهران رسید

دومین محموله واکسن اسپوتنیک وی به تهران رسید محموله دوم واکسن اسپوتنیک وی شامل ۱۰۰ هزار دز واکسن چند روز زودتر از موعد، دقایقی پیش به تهران رسید. این محموله پس از برچسب‎گذاری و کدگذاری در سامانه TTAC برای واکسیناسیون کارکنان خط مقدم درمان در شبکه بهداشتی کشور توزیع خواهد شد.

دومین محموله واکسن اسپوتنیک وی به تهران رسید

محموله دوم واکسن اسپوتنیک وی شامل ۱۰۰ هزار دز واکسن چند روز زودتر از موعد، دقایقی پیش به تهران رسید.

این محموله پس از برچسب‎گذاری و کدگذاری در سامانه TTAC برای واکسیناسیون کارکنان خط مقدم درمان در شبکه بهداشتی کشور توزیع خواهد شد.