رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ درقبال ایران خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ درقبال ایران خاطرنشان کرد: ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.