رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بدهی فدراسیون فوتبال به شستا به نرخ روز تسویه شد

بدهی فدراسیون فوتبال به شستا به نرخ روز تسویه شد مدیرعامل شرکت شستا: دو میلیون یورو که از فدراسیون فوتبال طلب داشتیم به نرخ روز دریافت کردیم. کمکی که به فدراسیون کرده بودیم را عیناً پس گرفتیم، چون ما مستقیماً با ویلموتس در ارتباط نبودیم.

بدهی فدراسیون فوتبال به شستا به نرخ روز تسویه شد

مدیرعامل شرکت شستا: دو میلیون یورو که از فدراسیون فوتبال طلب داشتیم به نرخ روز دریافت کردیم.

کمکی که به فدراسیون کرده بودیم را عیناً پس گرفتیم، چون ما مستقیماً با ویلموتس در ارتباط نبودیم.