رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییس انجمن «ام اس» ایران: هزینه بیماران «ام اس» بین ۱.۵ تا ۷ میلیون تومان در ماه است

رییس انجمن «ام اس» ایران: هزینه بیماران «ام اس» بین ۱.۵ تا ۷ میلیون تومان در ماه است رییس انجمن «ام اس» ایران: میانگین هزینه‌ای که می‌تواند برای بیماران‌ام‌اس در همان مرحله اول در بر داشته باشد ماهانه حداقل ۱.۵ میلیون تومان است. چنانچه این بیماران روی ویلچر باشند، هزینه‌ای بالغ‌ بر ۳.۵ میلیون تومان […]

رییس انجمن «ام اس» ایران: هزینه بیماران «ام اس» بین ۱.۵ تا ۷ میلیون تومان در ماه است

رییس انجمن «ام اس» ایران:

میانگین هزینه‌ای که می‌تواند برای بیماران‌ام‌اس در همان مرحله اول در بر داشته باشد ماهانه حداقل ۱.۵ میلیون تومان است.

چنانچه این بیماران روی ویلچر باشند، هزینه‌ای بالغ‌ بر ۳.۵ میلیون تومان و چنانچه قرار باشد فرد بیمار در بستر نگهداری شود، هزینه‌های پرستاری و بهداشتی او چیزی حدود ۷ میلیون تومان می‌شود.