رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنای آمریکا ترامپ را تبرئه کرد

سنای آمریکا ترامپ را تبرئه کرد سناتورهای آمریکایی طی رای گیری در پنجمین روز بررسی دومین استیضاح ترامپ وی را تبرئه کردند. ۴۳ سناتور مجلس سنای آمریکا ترامپ را بی گناه دانستند و ۵۷ سناتور دیگر به گناهکار بودن وی رأی دادند و به این ترتیب ترامپ از اتهامات وارده علیه خود تبرئه شد. این […]

سنای آمریکا ترامپ را تبرئه کرد

سناتورهای آمریکایی طی رای گیری در پنجمین روز بررسی دومین استیضاح ترامپ وی را تبرئه کردند.

۴۳ سناتور مجلس سنای آمریکا ترامپ را بی گناه دانستند و ۵۷ سناتور دیگر به گناهکار بودن وی رأی دادند و به این ترتیب ترامپ از اتهامات وارده علیه خود تبرئه شد.

این در حالی است که برای محکومیت ترامپ رأی مثبت دو سوم کرسی‌های مجلس سنا یعنی حداقل ۶۷ رأی نیاز بود.

ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکا است که دو بار استیضاح می‌شود.