رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصوبه جدید مجلس درباره ساخت مسکن

مصوبه جدید مجلس درباره ساخت مسکن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله کردند.

مصوبه جدید مجلس درباره ساخت مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله کردند.