رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند بازداشت شدند

تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند بازداشت شدند تعدادی از مدیران فروشگاه زنجیره‌ای شهروند بازداشت شدند و مدیرعامل شهروند گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم./فارس

تعدادی از مدیران فروشگاه شهروند بازداشت شدند

تعدادی از مدیران فروشگاه زنجیره‌ای شهروند بازداشت شدند و مدیرعامل شهروند گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم./فارس