رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استاندار پرحاشیه خوزستان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» شد

استاندار پرحاشیه خوزستان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» شد رئیس جمهور در حکمی “غلامرضا شریعتی” را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.

استاندار پرحاشیه خوزستان، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» شد

رئیس جمهور در حکمی “غلامرضا شریعتی” را برای یک دوره چهار ساله به عنوان «رئیس سازمان ملی استاندارد ایران» منصوب کرد.