رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول تکذیب شد

اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول تکذیب شد روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: ‏خبر اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول کاملا تکذیب می شود. در حالی که ایران به عنوان عضو صندوق، حق دریافت مشاوره های فنی را داشته است، از سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی میزبان هیچ نماینده […]

اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول تکذیب شد

روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت:

‏خبر اختصاص اتاق به نماینده صندوق بین المللی پول کاملا تکذیب می شود. در حالی که ایران به عنوان عضو صندوق، حق دریافت مشاوره های فنی را داشته است، از سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی میزبان هیچ نماینده رسمی از سوی صندوق نبوده است./ایرنا