رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۵ سال حبس برای ۵ عضو شورای شهر پرند

۵ سال حبس برای ۵ عضو شورای شهر پرند دادستان رباط‌کریم: پرونده ۵ عضو شورای شهرپرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد. این پنج عضو به همراه مسئول یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشاء، اختلاس و تصرف اموال بیت المال به ۵ سال حبس و انفصال […]

۵ سال حبس برای ۵ عضو شورای شهر پرند

دادستان رباط‌کریم:
پرونده ۵ عضو شورای شهرپرند پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر بررسی و حکم آنها صادر شد.

این پنج عضو به همراه مسئول یکی از کارمندان شهرداری و یک خانم در بحث ارتشاء، اختلاس و تصرف اموال بیت المال به ۵ سال حبس و انفصال از خدمت و جریمه مالی محکوم شده‌اند و احکام آنها لازم الاجرا است‌.