رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قاسم سلیمانی استاندار خوزستان شد

قاسم سلیمانی استاندار خوزستان شد قاسم سلیمانی دشتکی از سوی هیئت دولت به عنوان منتخب خوزستان معرفی شد.

قاسم سلیمانی استاندار خوزستان شد

قاسم سلیمانی دشتکی از سوی هیئت دولت به عنوان منتخب خوزستان معرفی شد.