رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رزمایش دریایی ایران و روسیه فردا در شمال اقیانوس هند برگزار میشود

رزمایش دریایی ایران و روسیه فردا در شمال اقیانوس هند برگزار میشود سخنگوی رزمایش امنیت دریایی ایران و روسیه: رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه فردا با حضور یگان‌های سطحی ارتش و سپاه و یگان‌هاش شناور روسیه در شمال اقیانوس هند برگزار می‌شود.

رزمایش دریایی ایران و روسیه فردا در شمال اقیانوس هند برگزار میشود

سخنگوی رزمایش امنیت دریایی ایران و روسیه: رزمایش مشترک دریایی ایران و روسیه فردا با حضور یگان‌های سطحی ارتش و سپاه و یگان‌هاش شناور روسیه در شمال اقیانوس هند برگزار می‌شود.