رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با اجرای مصوبه مجلس پس از سوم اسفند همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت

با اجرای مصوبه مجلس پس از سوم اسفند همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه: در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی، اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد دولت مکلف است براساس قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این امر زمانبر نیست […]

با اجرای مصوبه مجلس پس از سوم اسفند همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت

خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه:

در هفته اول اسفند مطابق بررسی‌های فنی، اگر تا آن روز تعهدات طرف‌های مقابل انجام نپذیرفته باشد دولت مکلف است براساس قانون مصوب مجلس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

این امر زمانبر نیست و هر روزی فرا برسد می‌تواند اجرا شود.

نظارت‌های فراپادمانی متوقف می‌شود. نظارت‌هایی که ایران در چارچوب پروتکل پذیرفته و به معنی توقف تمامی نظارت‌ها نیست.

ایران بخشی از نظارت‌ها را نگه خواهد داشت، اما پروتکل الحاقی قطعا متوقف خواهد شد.

همکاری ایران با آژانس ادامه خواهد داشت و ایران طی نامه‌ای همه موارد را به اطلاع آژانس خواهد رساند.

همه این اقدامات ایران به سادگی برگشت پذیر هستند به شرطی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان برگردند.