رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آماده بازدید هر کشور مدعی از زندان‌های مان هستیم

آماده بازدید هر کشور مدعی از زندان‌های مان هستیم رئیس قوه قضاییه: هر کسی که درباره زندان‌های ایران ادعایی دارد آماده ایم تا شرایط بازدید از زندان‌ها را برایش فراهم کنیم مشروط بر اینکه ما نیز از هر زندانی که در دنیا خواستیم، بازدید کنیم.

آماده بازدید هر کشور مدعی از زندان‌های مان هستیم

رئیس قوه قضاییه: هر کسی که درباره زندان‌های ایران ادعایی دارد آماده ایم تا شرایط بازدید از زندان‌ها را برایش فراهم کنیم مشروط بر اینکه ما نیز از هر زندانی که در دنیا خواستیم، بازدید کنیم.