رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردد مسافر از مرز دوغارون و اسلام قلعه آغاز شد

تردد مسافر از مرز دوغارون و اسلام قلعه آغاز شد بعد از انفجار در مرز دوغارون و اسلام قلعه و توقف تردد مسافر و کالا، طی اقدامات صورت گرفته تردد مسافر از عصر روز گذشته از سر گرفته شده است.

تردد مسافر از مرز دوغارون و اسلام قلعه آغاز شد

بعد از انفجار در مرز دوغارون و اسلام قلعه و توقف تردد مسافر و کالا، طی اقدامات صورت گرفته تردد مسافر از عصر روز گذشته از سر گرفته شده است.