رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نمکی: سه ماه دیگر، یکی از بزرگ‌ترین واکسن‌سازهای دنیا می‌شویم / واکسن چینی در راه است

نمکی: سه ماه دیگر، یکی از بزرگ‌ترین واکسن‌سازهای دنیا می‌شویم / واکسن چینی در راه است وزیر بهداشت: یکی از موثرترین واکسن های کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت. امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار بیاوریم. برای اعتماد مردم گفتم اولین واکسن را جگر گوشه‌ام بزند. ۳۰۰ هزار […]

نمکی: سه ماه دیگر، یکی از بزرگ‌ترین واکسن‌سازهای دنیا می‌شویم / واکسن چینی در راه است

وزیر بهداشت:
یکی از موثرترین واکسن های کرونای دنیا را در پاستور خواهیم ساخت.

امیدواریم تا حداکثر اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۰ واکسن پاستور را به بازار بیاوریم.

برای اعتماد مردم گفتم اولین واکسن را جگر گوشه‌ام بزند.

۳۰۰ هزار دوز دیگر از واکسن روسی و همچنین واکسن چینی در راه است.

تا ۳ ماه دیگر یکی از بزرگ‌ترین واکسن سازهای دنیا می‌شویم و به همه جا صادر می‌کنیم، چه من باشم و چه من نباشم این ریل گذاری صورت گرفته است‌.

کوچک‌ترین عارضه‌ای ببینیم، اجازه تزریق نخواهیم داد.