رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخلف اپراتورها علت تمام شدن بسته‌های اینترنت

تخلف اپراتورها علت تمام شدن بسته‌های اینترنت مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران: مدتی است که برخی اپراتور‌ها ترافیک اینترنت سایت‌های داخلی را با تعرفه بین‌المللی محاسبه می‌کنند. وزارت ارتباطات قطعا از این تخلف بی‌اطلاع نبوده، حتی خود مردم هم مدتی است متوجه این قضیه هستند که بسته‌های اینترنتی که می‌خرند زودتر به پایان می‌رسد.

تخلف اپراتورها علت تمام شدن بسته‌های اینترنت

مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران:

مدتی است که برخی اپراتور‌ها ترافیک اینترنت سایت‌های داخلی را با تعرفه بین‌المللی محاسبه می‌کنند.

وزارت ارتباطات قطعا از این تخلف بی‌اطلاع نبوده، حتی خود مردم هم مدتی است متوجه این قضیه هستند که بسته‌های اینترنتی که می‌خرند زودتر به پایان می‌رسد.