رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمان انتظار برای خرید مسکن توسط تهرانی‌ها از یک قرن عبور کرد

زمان انتظار برای خرید مسکن توسط تهرانی‌ها از یک قرن عبور کرد مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران به یک قرن رسید. برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در پایتخت نشان می‌دهد تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد (احتمال بسیار […]

زمان انتظار برای خرید مسکن توسط تهرانی‌ها از یک قرن عبور کرد

مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در تهران به یک قرن رسید. برآوردهای جدید از نسبت متوسط قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوارها در پایتخت نشان می‌دهد تهرانی‌ها با احتساب نرخ فعلی پس‌انداز و در صورت رشد یکسان قیمت و درآمد (احتمال بسیار بعید) ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتوانند صاحب‌خانه شوند. این شاخص در اواخر دهه ۷۰ حدود ۱۲ سال بود.

در شرایطی که فرد با هدف خرید مسکن اقدام به پس‌انداز ۲۰ درصد درآمد سالانه خود کند ۱۰۹ سال طول می‌کشد تا بتواند صاحبخانه شود. اما مطالعات جهانی نشان می‌دهد، طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن در صورتی که بیش از ۱۰ سال باشد، شرایط غیرعادی و غیرمتعارف در بازار مسکن آن کشور وجود دارد

با توجه به اینکه طول دوره دسترسی به مسکن به میزان ۱۰سال و بیش از آن شرایط و وضعیت غیرعادی و بحرانی تلقی می‌شود به نظر می‌رسد هم‌اکنون شرایط در بازار مسکن ایران یکی ازبحرانی‌ترین و بدترین شرایط از لحاظ شاخص دسترسی به مسکن درمیان کشورهای دنیا باشد. مطالعات جهانی نیز این موضوع رابه اثبات می‌رساند