رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاثیر واکسن “کووبرکت” بر ویروس جهش‌یافته کرونا / احتمال تولید انبوه از خردادماه

تاثیر واکسن “کووبرکت” بر ویروس جهش‌یافته کرونا / احتمال تولید انبوه از خردادماه محرز،محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کووبرکت: واکسن کووبرکت را بر روی ویروس جهش‌یافته انگلیسی هم آزمایش کردیم که خوشبختانه روی این ویروس جهش یافته هم موثر است. فکر می‌کنیم می‌توانیم در اواخر خرداد ماه این واکسن را به تولید انبوه برسانیم.

تاثیر واکسن “کووبرکت” بر ویروس جهش‌یافته کرونا / احتمال تولید انبوه از خردادماه

محرز،محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کووبرکت:

واکسن کووبرکت را بر روی ویروس جهش‌یافته انگلیسی هم آزمایش کردیم که خوشبختانه روی این ویروس جهش یافته هم موثر است.
فکر می‌کنیم می‌توانیم در اواخر خرداد ماه این واکسن را به تولید انبوه برسانیم.