رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلیات اصلاحی لایحه بودجه تصویب شد

کلیات اصلاحی لایحه بودجه تصویب شد کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰با ۲۱۱موافق، ۲۸مخالف و ۶ممتنع تصویب شد.

کلیات اصلاحی لایحه بودجه تصویب شد

کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال ۱۴۰۰با ۲۱۱موافق، ۲۸مخالف و ۶ممتنع تصویب شد.