رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دانشگاهها در دوران کرونا مسیر صدساله آموزش را یک شبه طی کردند

دانشگاهها در دوران کرونا مسیر صدساله آموزش را یک شبه طی کردند وزیر علوم با تاکید بر اینکه در دوران کرونا دانشگاه ها یک شبه مسیر صد ساله را طی کردند؛ گفت: باوجود انواع کاستی ها و مشکلات در آموزش مجازی، اما آموزش و پژوهش در دانشگاه ها تعطیل نشد و تا حد زیادی توانستیم […]

دانشگاهها در دوران کرونا مسیر صدساله آموزش را یک شبه طی کردند

وزیر علوم با تاکید بر اینکه در دوران کرونا دانشگاه ها یک شبه مسیر صد ساله را طی کردند؛ گفت: باوجود انواع کاستی ها و مشکلات در آموزش مجازی، اما آموزش و پژوهش در دانشگاه ها تعطیل نشد و تا حد زیادی توانستیم خود را با جریان این تغییرات همسو و هماهنگ کنیم.