رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز مجلس برای طرح مجدد «شفافیت آرای نمایندگان»

مجوز مجلس برای طرح مجدد «شفافیت آرای نمایندگان» نمایندگان مجلس با ۱۸۷ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با مجوز برای طرح مجدد موضوع شفافیت آرای نمایندگان موافقت کردند.

مجوز مجلس برای طرح مجدد «شفافیت آرای نمایندگان»

نمایندگان مجلس با ۱۸۷ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه علنی با مجوز برای طرح مجدد موضوع شفافیت آرای نمایندگان موافقت کردند.