رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درمان ۶۵ ساله‌ها رايگان شد

درمان ۶۵ ساله‌ها رايگان شد معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در همه شهرستان‌ها تصویب شده است افراد دارای سن بیش از ۶۵ سال به هر مرکز درمانی مراجعه کنند، درمانشان رایگان است.

درمان ۶۵ ساله‌ها رايگان شد

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت:

در همه شهرستان‌ها تصویب شده است افراد دارای سن بیش از ۶۵ سال به هر مرکز درمانی مراجعه کنند، درمانشان رایگان است.