رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یارانه کمک معیشتی کرونا فردا شب واریز می‌شود

یارانه کمک معیشتی کرونا فردا شب واریز می‌شود سومین مرحله یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد بر اساس لیست افراد مشمول اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ به حساب ذینفعان واریز و قابل برداشت خواهد بود.

یارانه کمک معیشتی کرونا فردا شب واریز می‌شود

سومین مرحله یارانه حمایت معیشتی ویژه اقشار کم درآمد بر اساس لیست افراد مشمول اعلام شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساعت ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ به حساب ذینفعان واریز و قابل برداشت خواهد بود.