رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گفت‌وگوی تلفنی روحانی و رییس جمهور سوییس

گفت‌وگوی تلفنی روحانی و رییس جمهور سوییس به روایت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رییس‌جمهوری ایران

گفت‌وگوی تلفنی روحانی و رییس جمهور سوییس به روایت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رییس‌جمهوری ایران