رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شارژ کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شد

شارژ کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شد معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری کشور از تخصیص روزانه سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بر مبنای پیمایش خبر داد.

شارژ کارت سوخت خودروهای سنگین روزانه شد

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری کشور از تخصیص روزانه سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بر مبنای پیمایش خبر داد.