رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی اقداماتی که از ۵ اسفند متوقف می شوند را تشریح کرد

غریب آبادی اقداماتی که از ۵ اسفند متوقف می شوند را تشریح کرد کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را تشریح کرد. 🔻 این اقدامات شامل موارد زیر می‌شوند: مفاد پروتکل الحاقی؛ کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی […]

غریب آبادی اقداماتی که از ۵ اسفند متوقف می شوند را تشریح کرد

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در مصاحبه‌ای با خبرنگاران، اقداماتی که از پنج اسفند متوقف می‌شوند را تشریح کرد.

🔻 این اقدامات شامل موارد زیر می‌شوند:

مفاد پروتکل الحاقی؛

کد ۳.۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تاسیسات هسته ای به آژانس)؛

استفاده از فناوری های مدرن و حضور درازمدت آژانس در ایران؛

اقدامات شفاف ساز در رابطه با کیک زرد؛

اقدامات شفاف ساز در رابطه با غنی سازی؛
دسترسی ها پیرو مفاد برجام؛
نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه؛ و
اقدامات شفاف ساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژ.