رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود می‌کند

سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود می‌کند سردار غیب‌پرور، جانشین‌ فرمانده‌ کل سپاه با بیان اینکه رهبری فرمودند من امنیت را از سپاه می‌خواهم بنابراین در حال حاضر سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود کرده است، گفت: دشمن از هر روزنه‌ای برای به هم ریختن اوضاع داخلی کشور استفاده […]

سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود می‌کند

سردار غیب‌پرور، جانشین‌ فرمانده‌ کل سپاه با بیان اینکه رهبری فرمودند من امنیت را از سپاه می‌خواهم بنابراین در حال حاضر سپاه جدی‌تر از گذشته به مسائل مختلف امنیتی ورود کرده است، گفت: دشمن از هر روزنه‌ای برای به هم ریختن اوضاع داخلی کشور استفاده می‌کند پس باید در این جهت آماده بود /اعتماد