رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر است

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر است پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن‌سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده یکی از جدی‌ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.

کاشف واکسن کرونا: ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده مزاحم بشر است

پروفسور “اوغور شاهین” کاشف واکسن کرونا و بنیانگذار موسسه واکسن‌سازی “بایون تک ” آلمان معتقد است ویروس کرونا تا ۱۰ سال آینده یکی از جدی‌ترین معضلات زیست اجتماعی بشر خواهد ماند.