رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درخواست نمکی برای بستن مرزهای خوزستان به عراق

درخواست نمکی برای بستن مرزهای خوزستان به عراق وزیر بهداشت طی نامه‌ای به وزیر کشور: باتوجه به بروز و شیوع نوع موتاسیون یافته ویروس COVID-19 در استان خوزستان و افزایش سریع موارد، ضروری است دستور فرمائید به نحو مقتضی کلیه مرزهای ورودی و خروجی استان به کشور همسایه عراق تا اطلاع ثانوی مسدود شود.

درخواست نمکی برای بستن مرزهای خوزستان به عراق

وزیر بهداشت طی نامه‌ای به وزیر کشور: باتوجه به بروز و شیوع نوع موتاسیون یافته ویروس COVID-19 در استان خوزستان و افزایش سریع موارد، ضروری است دستور فرمائید به نحو مقتضی کلیه مرزهای ورودی و خروجی استان به کشور همسایه عراق تا اطلاع ثانوی مسدود شود.