رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرکل آژانس شنبه به تهران سفر می‌کند

مدیرکل آژانس شنبه به تهران سفر می‌کند کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین:رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر می‌کند.

مدیرکل آژانس شنبه به تهران سفر می‌کند

کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین:رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر می‌کند.