رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فضای مجازی فرصتی برای گسترش دایره آموزش ها است

فضای مجازی فرصتی برای گسترش دایره آموزش ها است محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، در همایش و گفت و گوی ویدئوکنفرانسی در استان البرز با مدیران مدارس سراسر کشور و مدیران کل استان ها در بستر شبکه شاد: هرچند کرونا مشکلات فراوانی به وجود آورده اما آموزش در بستر فضای مجازی فرصتی برای […]

فضای مجازی فرصتی برای گسترش دایره آموزش ها است

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، در همایش و گفت و گوی ویدئوکنفرانسی در استان البرز با مدیران مدارس سراسر کشور و مدیران کل استان ها در بستر شبکه شاد:

هرچند کرونا مشکلات فراوانی به وجود آورده اما آموزش در بستر فضای مجازی فرصتی برای تعامل و ارتباط دوسویه بین مدرسه و خانواده ها و گسترش دایره آموزش ها است.

با توجه به شرایط جدید باید مهارت های معلمان افزایش یابد زیرا فضای جدید آموزشی مهارت های جدید را می خواهد و مدیران مدارس باید به امکانات و علم روز مجهز شوند.

باید معلمان را کمک کنید که کارشان را خوب انجام دهند و مدرسه محوری یعنی مدرسه قابلیت دارد خود را اداره کند.

در این شرایط تولید محتوا وضعیت جدیدی پیدا کرده است، درست است کرونا خیلی از فرصت ها را از ما سلب کرد ولی خیلی فرصت ها را نیز داد و اکنون این امکان وجود دارد که مدیران با خانواده ها و معلمان ارتباط برخط داشته باشند.

روزانه بین ۵۵۰ تا ۷۰۰ هزار ارتباط برخط در فضای مجازی بین خانواده ها و مدیران مدارس برقرار می شود.