رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی: ایران قصد نصب سانتریفیوژهای بیشتری در تأسیسات نطنز دارد

آژانس اتمی: ایران قصد نصب سانتریفیوژهای بیشتری در تأسیسات نطنز دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده ایران قصد دارد سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند./فارس

آژانس اتمی: ایران قصد نصب سانتریفیوژهای بیشتری در تأسیسات نطنز دارد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی اعلام کرده ایران قصد دارد سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب کند./فارس