رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک چهارم بازیکنان بازی‌های رایانه ای کشور کودکان هستند

یک چهارم بازیکنان بازی‌های رایانه ای کشور کودکان هستند مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای: یک پژوهش این بنیاد در سال ۹۸ نشان داد که یک چهارم بازیکنان بازی های رایانه ای کشور در رده سنی کودکان قرار دارند و ضریب نفوذ پلت فرم موبایل در این رده سنی بالای ۹۸ درصد است.

یک چهارم بازیکنان بازی‌های رایانه ای کشور کودکان هستند

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

یک پژوهش این بنیاد در سال ۹۸ نشان داد که یک چهارم بازیکنان بازی های رایانه ای کشور در رده سنی کودکان قرار دارند و ضریب نفوذ پلت فرم موبایل در این رده سنی بالای ۹۸ درصد است.