رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هزینه تشخیص آزمایش ویروس انگلیسی چقدر است؟

هزینه تشخیص آزمایش ویروس انگلیسی چقدر است؟ مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبازره با کرونا : هزینه آزمایش مخصوص تشخیص این ویروس حدود ۸ میلیون تومان است و از آنجایی که تفاوتی میان را‌ه‌های درمان و پیشگیری کرونای انگلیسی با نوع معمولی این ویروس وجود ندارد، لزومی ندارد وجود ویروس جهش یافته در […]

هزینه تشخیص آزمایش ویروس انگلیسی چقدر است؟

مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مبازره با کرونا :

هزینه آزمایش مخصوص تشخیص این ویروس حدود ۸ میلیون تومان است و از آنجایی که تفاوتی میان را‌ه‌های درمان و پیشگیری کرونای انگلیسی با نوع معمولی این ویروس وجود ندارد، لزومی ندارد وجود ویروس جهش یافته در بدن تشخیص داده شود./ میزان